Hrvatska, Istra, Poreč

HOTEL LAGUNA MEDITERAN | 3


CENA VEĆ OD 236 EUR

CENA UKLJUČUJE: 7 x POLUPANSION + PIćE UZ VEćERU, U sobi 1/2 TWC T SAT TV S KL economy E2


  Kliknite na cenu izabrane sobe u tabeli kako biste izračunali cenu svog odmora u izabranom ili drugom terminu.      cena u EUR po osobi   
Smeštaj: 03.05.23
-
13.05.23
13.05.23
-
20.05.23
20.05.23
-
28.05.23
28.05.23
-
03.06.23
03.06.23
-
10.06.23
10.06.23
-
17.06.23
17.06.23
-
01.07.23
01.07.23
-
15.07.23
15.07.23
-
22.07.23
22.07.23
-
12.08.23
12.08.23
-
19.08.23
19.08.23
-
26.08.23
26.08.23
-
02.09.23
02.09.23
-
09.09.23
09.09.23
-
24.09.23
2 TWC T SAT TV S KL economy E2 7xPOLUPANSION + PIćE UZ VEćERU 236 324 376 394 464 429 543 586 665 700 665 586 543 376 324
2+1 TWC BP T SAT TV KL C3BP 7xPOLUPANSION + PIćE UZ VEćERU 289 376 438 464 543 508 639 691 779 823 779 691 639 438 376
2+1 TWC B T SAT TV S KL C3B 7xPOLUPANSION + PIćE UZ VEćERU 269 359 420 438 516 481 604 656 744 779 744 656 604 420 359
2+1 TWC BM T SAT TV S KL S3BM 7xPOLUPANSION + PIćE UZ VEćERU 306 394 464 490 569 534 674 726 814 866 814 726 674 464 394
2 TWC B T SAT TV S KL C2B 7xPOLUPANSION + PIćE UZ VEćERU 254 341 394 420 490 455 578 621 700 744 700 621 578 394 341
2 TWC BM T SAT TV S KL S2BM 7xPOLUPANSION + PIćE UZ VEćERU 289 376 438 464 543 508 639 691 779 823 779 691 639 438 376
2 TWC BP T SAT TV KL C2BP 7xPOLUPANSION + PIćE UZ VEćERU 269 359 420 438 516 481 604 656 744 779 744 656 604 420 359
1 TWC B T SAT TV S KL C1BP 7xPOLUPANSION + PIćE UZ VEćERU 359 411 481 508 595 551 691 753 858 893 858 753 691 481 411