Putna dokumenta

Putna dokumenta

Putna dokumenta

Dokumenta koja su Vam potrebna: voucher, avio karta, obaveštenje o polasku i lična dokumenta (lična karta, pasoš).
  • Voucher je potvrda o plaćenom aranžmanu u turističkoj agenciji, izdaje se prilikom kompletne uplate i predaje se na recepciji hotela
  • Avionske karte karte za charter letove podižete 2 sata pre polaska na određenom šalteru ili kod našeg predstavnika.
  • Obaveštenje o odlasku dobijaju putnici koji su se odlučili da putuju organizovanim prevozom (autobus, avion, brod). O tačnom vremenu polaska, obaveštavamo Vas najkasnije 1 dan pred put. Ukoliko se desi da ne dobijete obaveštenje u datom roku, molimo Vas da se informišete u našim poslovnicama ili putem dežurnog broja.
  • Lična karta: lična karta nije putni dokument i sa njom ne možete napustiti zemlju, potrebna je za identifikaciju u zemlji.
  • Pasoš: obavezno proveriti datum isteka pasoša, pre putovanja. Kako bi mogli da putujete u inostranstvo, pasoš bi trebalo da ima rok važnosti minimum 3 meseca nakon povratka sa putovanja, za neke zemlje je i do 6 meseci.

PREPORUKE:

  • Proverite datum važnosti pasoša i ispravnost podataka u istom.
  • Pre polaska napravite kopiju putnih dokumenata i čuvajte ih odvojeno od originala.
  • O ukradenim ili izgubljenim dokumentima odmah obavestite lokalnu policiju. U diplomatsko-konzularnom predstavništvu Republike Srbije, pribavitr dokumenta za povratak kući.