Identifikacioni podaci

Identifikacioni podaci

Pun naziv kompanije: RELAX International d. o. o.
Skraćeni naziv: RELAX
Sedište: Bul. Mihajla Pupina 10 A, lokal 19, 11070 Novi Beograd
Telefon: +381 (0)11 3018 606
Faks: +381 (0)11 3285 920
E-mail adresa: office@relax.rs
Web adresa: www.relax.rs
Zastupnik preduzeća: Direktor Alojz Gostenčnik
Datum osnivanja: 25.11.2004.
Matični broj: 17592998
PIB: 103719424
Vlasništvo: Privatno
Banke i transakcijski računi za područje Srbije: Raiffeisen Bank, 265-1100310004607-02
Licenca:
OTP 488 / 02.03.2010.

Početkom 2006. godine kompanija RELAX International d.o.o. na osnovu procene standarda dobila je sertifikat kvaliteta ISO-9001/2000.

Kompanija RELAX International d.o.o. je deo poslovnog sistema RELAX, koji čine:

  • RELAX Turizem (Slovenija),
  • ADVED (Slovenija)
  • RELAX Adriatica (Češka),
  • RELAX Turizam, (Hrvatska),
  • RELAX International (Srbija).