Osiguranja

 

Zdravstveno osiguranje u inostranstvu:

U zavisnosti od zemlje u koju putujete, osiguranje može biti obavezno ili neobavezno. U svakom slučaju mi Vam preporučujemo da sebi obezbedite polisu dodatnog putnog zdravstvenog osiguranja. Svu proceduru možete završiti u Relax-ovim poslovnicama. Putno zdravstveno osiguranje nije uključeno u cenu aranžmana koji ste rezervisali, već se polisa izdaje isključivo na zahtev stranke, a po uslovima osiguravajuće kompanije UNIQA OSIGURANJE.