Identifikacioni podaci

Identifikacioni podaci

Pun naziv kompanije: RELAX International d. o. o.
Skraćeni naziv: RELAX
Sedište: Bul. Mihajla Pupina 10 A, lokal 19, 11070 Novi Beograd
Telefon: +381 (0)11 3285 744
Faks: +381 (0)11 3285 920
E-mail adresa: info@relax.rs
Web adresa: www.relax.rs
Zastupnik preduzeća: Direktor Mirjana Simić
Datum osnivanja: 25.11.2004.
Matični broj: 17592998
PIB: 103719424
Vlasništvo: Privatno
Banke i transakcijski računi za područje Srbije: Raiffeisen Bank, 265-1100310004607-02
Licenca:
OTP 133 / 2021  A

Kompanija RELAX International d.o.o. je deo poslovnog sistema RELAX, koji čine:

  • RELAX d.o.o., Ob polju 7, 2366 Muta - matično društvo
  • Relax Turizem d. d. Meža 10, 2370 Dravograd
  • RELAX ADRIATIC s.r.o, ÚVOZ 15, 602 00 BRNO
  • RELAX TURIZAM  d. o. o., Vinogradska c.22, 10000 Zagreb
  • RELAX TRANS  d. o. o., Ob polju 7, 2366 Muta.
  • MOJ LAST MINUTE CENTER d.o.o., Slovenska 51, 1000 Ljubljana
  • ADRIATIC HOLIDAYS b.v., Cederstraat 61, Alphen aan den Rijn
  • ADVED d. o. o. Trg 4. julija 43, 2370 Dravograd

DOKUMENTA ZA PREUZIMANJE

SUBAGENTSKI UGOVOR

OPŠTI USLOVI POSLOVANJA

IDENTIFIKACIJA