PROGRAM PUTOVANJA, SOPSTVENI PREVOZ

Program putovanja    SOPSTVENI PREVOZ                                                INDIVIDUALNO PUTOVANJE

                                                           

PROGRAM PUTOVANJA:

Prvi dan

Dolazak na destinaciju sopstvenim prevozom I smeštaj u odabrani objekat posle 15:00 h. Smeštaj I usluga prema uplaćenoj rezervaciji. Noćenje.

Drugi dan - pretposlednji dan ugovorenog boravka

Boravak u hotelu na bazi uplaćene usluge. Slobodno vreme za individualne aktivnosti. Noćenje.

Poslednji dan

Doručak za goste koji imaju uplaćenu uslugu ishrane u sklopu objekta. Napuštanje soba do 10:00 h. Kraj programa.

Program putovanja može biti korigovan u slučaju grupnog prevoza, promene propisa od strane hotela ili svih drugih faktora koji utiču na boravak, propisanu uslugu i servis.


CENA ARANŽMANA UKLJUČUJE:

- Smeštaj na bazi rezervisane i potvrđene usluge I broja noćenja u izabranom objektu I smeštajnoj jedinici

- Troškovi organizacije putovanja

 

CENA ARANŽMANA NE UKLJUČUJE:

- Prevoz putnika (sopstveni prevoz)

- Boravišne takse

- Međunarodno putno zdravstveno osiguranje

- Individualni troškovi putnika


USLOVI PLAĆANJA

Cene aranžmana, kao i svih drugih doplata su izražene u evrima (osim ako nije drugačije definisano programom putovanja). Plaćanje se vrši isključivo u dinarskoj protivvrednosti po zvaničnom kursu NBS na dan uplate. U slučaju poremećaja na tržištu roba I usluga Organizator zadržava pravo korigovanja cene aranžmana.

 

NAČIN PLAĆANJA:

Plaćanje do polaska :prilikom rezervacije treba uplatiti 30% iznosa aranžmana, a ostatak najkasnije 15 dana pre polaska na putovanje.

Plaćanje preko računa:prilikom rezervacije treba uplatiti 30% iznosa aranžmana, a ostatak najkasnije 15 dana pre polaska na putovanje na tekući račun agencije Relax international.

Plaćanje platnim karticama:Visa, Dina, Mastecard, Maestro i American Express.

Plaćanje kreditnim karticama: plaćanje na rate je moguće do 6 mesečnih rata kreditnim karticama Banke Intesa.

Plaćanje na rate čekovima građana: uplata od 30% iznosa aranžmana prilikom rezervacije, a ostatak čekovima na rate do kraja godine (poslednja rata decembar 2024).

Plaćanje na osnovu administrativne zabrane: uplata od 30% iznosa aranžmana prilikom rezervacije, a ostatak putem administrativne zabrane na rate do kraja godine (poslednja rata decembar 2024).Ovaj način plaćanja je moguć za zaposlene u državnim preduzećima i institucijama, kao i za zaposlene u velikim privatnim kompanijama sa kojima Relax International ima ugovor. Neophodno je da prva rata administrativne zabrane bude uplaćena pre početka putovanja.


VAŽNE I OPŠTE NAPOMENE:

• Rok za potvrdu rezervacije hotela je dva radna dana od momenta uplate akontacije. U slučaju da rezervacija ne bude potvrđena putnik ima pravo na povraćaj uplaćenog avansa.

• Uslovi vezani za rani booking važe samo za osnovnu cenu hotela. Popust se ne odnosi na doplate. Svaka promena rezervacije, koja je napravljena u ranom bookingu, smatra se kao otkaz rezervacije i tretiraće se novom rezervacijom.

• Ulazak u sobe ili apartmane prvog dana boravka je posle 15:00h (u nekim objektima i kasnije), a napuštanje je poslednjeg dana boravka do 10:00h (u nekim objektima i ranije).

• Specijalne zahteve putnika (pogled, francuski ležaj, lokacija sobe i slično) agencija će proslediti hotelu,  ali nije u mogućnosti da garantuje njihovo dobijanje. Navodi o sadržaju određenih usluga ili sadržaja koje pruža hotel, ne podrazumeva obavezno besplatno korišćenje istih. Detaljne informacije o doplati i ceni hotelskih usluga, kao i radnom vremenu barova, restorana i hotelskog sadržaja se dobijaju po dolasku u hotel, na recepciji hotela. Organizator putovanja ne garantuje usluge ukoliko to nije predvidjeno cenovnikom kao mogućnost doplate (na upit).

• Raspodelu soba u hotelu vrši recepcija po dolasku u hotel. Agencija ne može uticati na spratnost, poziciju sobe, veličinu ležaja. Dodatni ili pomoćni ležaj su manjih dimenzija od standardnog ležaja, drvene ili metalne konstrukcije ili dvosed/sofa/fotelja na rasklapanje. U većini soba moguće je dodati jedan ili dva pomoćna kreveta u sobu, što utiče na komfor smeštaja.

• Svi opisi fotografije I podaci o smeštajnim objektima su preuzeti sa zvaničnih internet prezentacija ili dobijeni od lokalnih partnera. Smeštajni objekti zadržavaju pravo da usled objektivnih okolnosti ismene ili ukinu neke od sadržaja ili usluga.

•Kategorizacija smeštajnih objekata odgovara lokalnoj kategorizaciji koju propisuje nadležno Ministarstvo zemlje putovanja.

• Sobe sa oznakom BMS – sobe su okrenute ka moru, ali se pogled na more ne garantuje I zavisi od pozicije same sobe.

• Putnik za putovanje u inostranstvo mora imati važeću putnu ispravu, sa rokom važenja još najmanje 3 meseca od dana završetka putovanja. Organizator putovanja ne snosi bilo kakvu odgovornost zbog neispravnog pasoša ili vize niti je odgovoran ako pogranične vlasti ne odobre ulazak, transit ili dalji boravak putnika. Preporučuje se putnicima da se o uslovima ulaska u zemlje EU informišu na sajtu Delegacije EU u Srbiji ili u konzulatu zemlje u koju putuju.Putnici koji ne poseduju pasoš Republike Srbije neophodno je da se sami raspitaju oko uslova putovanja. Organizator ne snosi odgovornost i nije dužan upoznati Putnike državljane drugih država na uslove (vizne, carinske, zdravstvene i druge) koji važe za ulazak u Republiku Srbiju, odredišnu ili tranzitnu zemlju, već je obaveza stranog državljanina da se informiše kod nadležnog organa i konzulata i da Putnik sam potrebne uslove i isprave obezbedi blagovremeno i uredno. Putnik se obavezuje da će prilikom rezervacije navesti ispravne podatke (ime I prezime kao što je u pasošu, datum rođenja, kontakt telefon, adresu stanovanja i kontakt mail adresu) i u roku dostaviti Organizatoru  dodatno tražene podatke ukoliko su potrebni za realizaciju aranžmana.

•Krajnji rok za obaveštavanje putnika u slučaju otkazivanja ili promene programa putovanja od strane organizatora je 5 dana pre početka putovanja.

• Organizator putovanja zadržava pravo izmene Programa putovanja usled vanrednih okolnosti koje nije mogao predvideti, izbeći ili otkloniti.

• Agencija ne snosi odgovornost za eventualne drugačije usmene informacije o programu putovanja.

 

Uz ovaj program i cenovnik važe Opšti uslovi putovanja turističke agencije Relax International doo od 01.10.2023.


Molimo putnike da pažljivo pročitaju PROGRAM PUTOVANJA I OPŠTE USLOVE PUTOVANJA, jer oni čine sastavni deo ugovora I obavezujući su za obe ugovorne strane.

 

Organizator putovanja:

RELAX INTERNATIONAL DOO, BEOGRAD

Licenca OTP 133/2021 od 25.10.2021.god, kategorija licence A