Autobuski prevoz

Avtobusni prevozi

Program putovanja

PROGRAM PUTOVANJA BR. 1/23

ORGANIZOVAN AUTOBUSKI PREVOZza Hvar i Makarsku

PROGRAM PUTOVANJA za aranžmane organizatora putovanja RELAX INTERNATIONAL d.o.o, Bulevar Mihajla Pupina 10a, lokal 19, Novi Beograd, licenca OTP 133/21, kategorija licence A, PIB 103719424, matični broj 17592998, tekući račun Raiffeisen Bank, 265-1100310004607-02

Destinacija: ostrvo Hvar
1. dan (četvrtak): Sastanak grupe je u Beogradu, na glavnoj autobuskoj stanici (BAS), dan ranije od datuma iz cenovnika objavljenih u katalogu Jadran 2023 i na web sajtu Organizatora putovanja www.relax.rs, 30 minuta pre vremena polaska autobusa. Polazak autobusa iz Beograda je u 17 h (u slučaju promene vremena i mesta polaska, putnici će biti blagovremeno obavešteni). Vreme polaska iz drugih gradova: Zrenjanin 15,30h, Subotica 15,30h Novi Sad 17h. Vreme polaska je informativnog karaktera i biće potvrđeno 24 h pre putovanja! Vožnja kroz Srbiju, Bosnu i Hercegovinu i Hrvatsku sa odgovarajućim pauzama zbog graničnih formalnosti, kao i za odmor i osveženje.

2. dan (petak): dolazak u Drvenik u jutarnjim časovima, plovidba trajektom na relaciji Drvenik – Sućuraj (oko 35 min). Nastavak vožnje. Dolazak na odredište u prepodnevnim časovima. Smeštaj od 14h (postoji mogućnost ranijeg ulaska).

2. – 8. dan: Boravak u izabranom smeštaju na bazi odabrane usluge (7 noćenja).

9. dan (petak): Napuštanje smeštaja do 10h. Slobodno vreme. Polazak za Srbiju u popodnevnim časovima od 14.00 do 18.30 h  (sa mesta dolaska) u zavisnosti od vremena dolaska nove grupe, a u skladu sa Zakonom o bezbednosti saobraćaja na putevima. O tačnom vremenu povratka možete se informisati na info tabli agencije Relax kod recepije. Vožnja do Sućuraja. Plovidba trajektom Sućuraj – Drvenik (oko 35 min). Nastavak vožnje kroz Hrvatsku, Bosnu i Hercegovinu i Srbijusa kraćim pauzama radi odmora i graničnih formalnosti.

10. dan (subota): Dolazak na mesto polaska u jutarnjim časovima. Kraj svih usluga.

 

Destinacija: Makarska
1. dan (četvrtak): Sastanak grupe je u Beogradu, na glavnoj autobuskoj stanici (BAS), dan ranije od datuma iz cenovnika objavljenih u katalogu Jadran 2023 i na web sajtu Organizatora putovanja www.relax.rs, 30 minuta pre vremena polaska autobusa. Polazak autobusa iz Beograda je u 17 h (u slučaju promene vremena i mesta polaska, putnici će biti blagovremeno obavešteni). Vreme polaska iz drugih gradova: Zrenjanin 15,30h, Subotica 15,30h Novi Sad 17h. Vreme polaska autobusa je informativnog karaktera i biće potvrđeno 24 h pre putovanja! Vožnja kroz Srbiju, Bosnu i Hercegovinu i Hrvatsku sa odgovarajućim pauzama zbog graničnih formalnosti, kao i za odmor i osveženje.

2. dan (petak): transfer iz Drvenika i dolazak na odredište u prepodnevnim časovima. Smeštaj od 14h (postoji mogućnost ranijeg ulaska).

2. – 8. dan: Boravak u izabranom smeštaju na bazi odabrane usluge (7 noćenja).

9. dan (petak): Napuštanje smeštaja do 10h. Slobodno vreme. Polazak za Srbiju u popodnevnim časovima od 18 h do 18.30 h  (sa mesta dolaska) u zavisnosti od vremena dolaska nove grupe, a u skladu sa Zakonom o bezbednosti saobraćaja na putevima. O tačnom vremenu povratka možete se informisati na info tabli agencije Relax kod recepcije. Transfer do Drvenika. Nastavak vožnje kroz Hrvatsku, Bosnu i Hercegovinu i Srbijusa kraćim pauzama radi odmora i graničnih formalnosti.

10. dan (subota): Dolazak na mesto polaska u jutarnjim časovima. Kraj svih usluga.

U cenu aranžmana je uključeno:
· Prevoz autobusom turističke klase (klima, audio i video oprema) na ugovorenoj destinaciji sa pratiocem grupe.
· Smeštaj na bazi izabrane usluge u izabranom objektu i smeštajnoj jedinici u okviru ugovorenog broja dana.
· Usluge predstavnika agencije ili inopartnera na destinaciji.
· Troškovi transfera.
· Troškovi trajekta za putnike koji putuju na Hvar.
· Troškovi organizacije puta.

U cenu aranžmana nije uključeno:
Međunarodno putno zdravstveno osiguranje.
Boravišna taksa.

Individualni troškovi.

Doplate i popusti:
Popusti i doplate za objavljeni su u Katalogu Jadran 2023 i na web sajtu Organizatora putovanja
www.relax.rs.

Uslovi plaćanja:
Rezervacijom se smatra izvršena uplata u celosti ili akontacija u iznosu od 30% cene aranžmana, a ostatak najkasnije 20 dana pred putovanje.
Plaćanje je moguće izvršiti gotovinom, virmanski, čekovima građana, platnim i kreditnim karticama.

• Čekovima građana odloženo plaćanje na mesečne rate do kraja godine. Za potvrdu rezervacije treba uplatiti 30% iznosa aranžmana, a ostatak na rate do decembra 2023.

• Odloženo plaćanje na osnovu administrativne zabrane do kraja godine.

• Odloženo plaćanje je moguće do 6 mesečnih rata kreditnim karticama Banca Intesa.

Putne isprave i viziranje:
Putnici državljani Republike Srbije mogu putovati isključivo sa novim, biometrijskim pasošima. Putnik u potpunosti odgovara za validnost svoje putne isprave. Putnici koji putuju sa pasošima drugih država u obavezi su da se samostalno upoznaju sa viznim režimom zemlje u koju putuju i obave sve potrebne aktivnosti vezane za viziranje sopstvenih pasoša, ukoliko je to potrebno. U slučaju da putnici ne dobiju vizu za boravak u izabranoj zemlji, agencija ne snosi nikakvu odgovornost i takav otkaz se smatra otkazom od strane putnika, uz primenu skale otkaza utvrđene Opštim uslovima putovanja Organizatora putovanja.


Prevoz:
· Organizator putovanja određuje mesta polazaka, mesta za pauze i njihovu dužinu.
· Vreme povratka sa destinacija moguće je pomeriti naknadno, u zavisnosti od gužve na granicama i sl, a radi poštovanja odredaba Zakona o bezbednosti saobraćaja na putevima.
· U slučaju promene naznačenog mesta polaska autobusa, definisanog ovim Programom, putnici će o tome biti obavešteni najkasnije 2 dana pred put.
· Putnik je u obavezi da se informiše o tačnom vremenu polaska autobusa najkasnije 2 dana pred polazak.
· U svakom autobusu će bitipratilac agencije Relax.
· Raspored sedenja u autobusu je određ­en redosledom prijava.

Cene po izabranom terminu i destinaciji objavljene su u katalogu Jadran 2023 i na web sajtu Organizatora putovanja www.relax.rs, i sastavni su deo ovog Programa putovanja. Cene izražene u evrima plaćaju se isključivo u dinarskoj protivvrednosti po zvaničnom srednjem kursu Narodne banke Srbije na dan uplate.

Opisi smeštajnih jedinica sa odgovarajućim napomenama objavljene su u katalogu Jadran 2023 i na web sajtu Organizatora putovanja www.relax.rs, i sastavni su deo Programa putovanja.

Organizator putovanja zadržava pravo izmene Programa putovanja usled vanrednih okolnosti koje nije mogao predvideti, izbeći ili otkloniti.

Aranžman je rađen na bazi od minimum 40 prijavljenih putnika i usled nedovoljnog broja putnika organizator putovanja ima pravo otkaza putovanja, najkasnije 5 dana pre termina polaska.

Uz ove programe važe Opšti uslovi putovanja Organizatora putovanja Relax International  d.o.o, Novi Beograd, usaglašeni sa YUTA standardima.

 

1. Organizovani autobuski prevoz

U ponudi Relax-a su aranžmani sa organizovanim autobuskim prevozom:

 • Jadran - ostrvo Hvar i Makarska rivijera

2. Polazak

Autobuski polasci su uvek zakazani u određeno vreme sa određenim mestom polaska. Potrebno je da ste na mestu polaska 30 minuta pre samog polaska, radi provere spiska putnika i pakovanja prtljaga.

3. Osnovne informacije

 • vreme polaska i dolaska je informativnog karaktera i može se menjati
 • tačno vreme polaska saopštava se 1 dan pre polaska na put
 • rezervaciju sedišta na organizovanim polascima nije moguće izvršiti bez doplate
 • deca do 2 godine nemaju sedište i sede zajedno sa roditeljima, posebno mesto za bebe je uz doplatu
 • agencija organizator nije odgovorna za kašnjenja u nepredviđenim slučajevima
 • putnici se o vremenu povratka obaveštavaju dan pred put
 • svaka šteta naneta u autobusu podložna je naplati
 • vođa puta ima pravo da isključi putnika iz daljeg saobraćaja, ukoliko se nedolično ponaša i ugrožava druge putnike

4. Prtljag

 • Dozvoljen je jedan komad većeg prtljaga po putniku
 • Dozvoljen je jedan komad ručnog prtljaga manjih dimenzija (torba, ranac,...) po putniku
 • Bicikle i životinje se ne mogu unositi u autobus
 • Organizator prevoza nije odgovoran za prtljag