Hrvatska, Istra, Umag

HOTEL CORAL PLAVA LAGUNA | 5


CENA VEĆ OD 455 EUR

CENA UKLJUČUJE: 7 x POLUPANSION, U sobi 1/2 TWC T SAT TV SEF F S KL classic C2P


  Kliknite na cenu izabrane sobe u tabeli kako biste izračunali cenu svog odmora u izabranom ili drugom terminu.      cena u EUR po osobi   
Smeštaj: 10.05.23
-
20.05.23
20.05.23
-
28.05.23
28.05.23
-
03.06.23
03.06.23
-
10.06.23
10.06.23
-
17.06.23
17.06.23
-
24.06.23
24.06.23
-
03.07.23
03.07.23
-
17.07.23
17.07.23
-
12.08.23
12.08.23
-
19.08.23
19.08.23
-
26.08.23
26.08.23
-
02.09.23
02.09.23
-
16.09.23
16.09.23
-
30.09.23
30.09.23
-
01.10.23
2 TWC B T SAT TV SEF F S KL franc.postelja C2BPF 7xPOLUPANSION 464 621 683 779 718 779 779 936 980 936 875 779 560 499 464
2 TWC B T SAT TV SEF F S KL classic C2BP 7xPOLUPANSION 481 639 700 805 744 805 805 963 1006 963 901 805 578 516 481
1 TWC B T SAT TV SEF F S KL C1BP 7xPOLUPANSION 700 928 1015 1164 1076 1164 1164 1400 1461 1400 1304 1164 840 753 700
2+1 TWC BMS T SAT TV SEF F S KL premium P2BN 7xPOLUPANSION 534 700 770 884 823 884 884 1059 1111 1059 989 884 639 569 534
2 TWC T SAT TV SEF F S KL classic C2P 7xPOLUPANSION 455 604 665 761 709 761 761 919 954 919 858 761 551 490 455