Programi

Relax-ovi programi

Relax-ovi programi

Preduzeće RELAX INTERNATIONAL je turoperator sa sopstvenim turističkim proizvodima. Relax-ovi programi su zasnovani na misiji zadovoljenja potreba pri korišćenju slobodnog vremena.

U okviru ove misije pripremamo sledeće programe:

  • Jadran
  • Slovenija
  • Akcijski programi