Uslovi korišćenja Internet strane

Autorsko pravo

Ovom Internet stranom upravlja Relax International d.o.o. Sadržaj objavljen na Internet strani www.relax.rs je vlasništvo Relax International-a i može se koristiti samo u nekomercijalne svrhe, sa objavljenim svim upozorenjima autorskih prava i stoga se ne mogu kopirati, reprodukovati ili na drugi način distribuirati.

Relax international zadržava pravo na izmenu sadržaja.

Naša prava

Relax International će nastojati da na svojoj Internet strani obezbedi tačne i ažurirane podatke, ali za eventualnu štetu nastalu korišćenjem podataka sa Internet strane, ne preuzima nikakvu odgovornost.

Relax International ne prihvata bilo kakvu odgovornost u odnosu na posledice koje informacije sadržane na ovoj Internet strani pružaju. Relax International ne preuzima nikakvu odgovornost za viruse koji mogu biti preuzeti korišćenjem ovoe Internet strane i preporučuje da korisnici protiv opasnosti od virusa adekvatno zaštite svoj kompjuter pre prenosa informacija sa ovog sajta.

Relax International nije odgovoran za povremene probleme na sajtu, netačnost informacija, niti za bilo kakvu štetu nastalu korišćenjem netačnih ili nepotpunih informacija. Relax International, niti bilo koje drugo pravno ili fizičko lice koje je uključeno u stvaranje i dizajn ovog sajta nije odgovoran za bilo kakvu štetu koja može proisteći iz pristupa, korišćenja ili nemogućnosti upotrebe informacija na ovoj Internet strani ili iz bilo koje greške ili propusta u njegovoj sadržini.

Zadržavamo pravo da korisnike usmeravamo na druge Internet strane i odričemo se bilo kakve odgovornosti za njihov sadržaj.

Cene i kalkulacije na sajtu

Obračun koji dobijate pomoću naše alatke za izračunavanje, je informativan i ne obavezuje ponuđača. Cene nisu konačne i mogu se promeniti u svakom trenutku. Posle poslatog upita bićete kontaktirani od strane našeg predstavnika prodaje i biće Vam ponuđeno više informacija i mogućnost za eventualnu telefonsku rezervaciju. Online rezervacije još uvek nije konačna kupovina, ne obavezuje ni ponuđača , a ni korisnika. Informacije koje unesete u formular online rezervacije biće korišćene isključivo u svrhu kupovine.

Za sve dodatne informacije i ovlašćenja obratite se na:

Relax International d.o.o.
Knez Mihajlova 10/ I
11000 Beograd
Telefon: 011 3285744
URL: www.relax.rs;
E-pošta: www-sr@relax.si
users-online: | data-refresh: