Politika privatnosti

Relax International poštuje Vašu privatnost i obavezuje se da lične podatke dobijene preko Internet strane poslovnog sistema Relax International, zaštiti od zloupotrebe. Bez Vaše saglasnosti informacije o privatnim podacima neće se pružati trećim licima ili se koristi za druge svrhe. Budući da je Internet informacioni sistem Relax International povezan sa drugim Internet stranama, tj. sa eksternim sajtovima, Relax International ne preuzima odgovornost za zaštitu podataka na istim.

Relax International se obavezuje da svim sredstvima zaštiti privatne podatke svih posetilaca Internet strane.

Kako bismo sprečili neovlašćeni pristup informacijama dobijenim putem internet strane, koristimo odgovarajuće tehničke procedure za zaštitu podataka, koje prikupljamo. Relax International ne može isključiti eventualnu zloupotrebu podataka, jer je Internet nepredvidiv medij i pored svih mera bezbednosti i sigurnosti komunikacijskog protokola.

Kolačići (cookies SAD)

Kolačići su informacije o Vašoj poseti internet strani (podaci o računaru, registrovanom imenu i stranama koje se posećuju). Podaci se čuvaju u posebnom direktorijumu u Vašem kompjuteru. To omogućava brz pristup stranama, a u isto vreme je i pretnja po privatnost podataka, jer su podaci na raspolaganju neželjenim oglašivačima.

Sadržaj kolačića

Cookie sadrži osnovne informacije o Vašoj poseti određenim Internet lokacijama. Prvo je ime Vašeg računara ili Vaše ime i ime posećenih internet strana. Sadržaj kolačića je uskladišten na Vašem računaru u posebnom direktorijumu. Duplim klikom na fajl daje detaljne informacije o posećenim Internet stranama, datum i vreme posete. Sve ove informacije se takođe čuvaju u menadžeru Internet stranice koju ste posetili. Na ovaj način, se dobijaju informacije o Vašem kompjuterskom hardveru i korišćenju Interneta.

Kolačići se mogu izbrisati sa određenim postavkama, isključiti ili uslovno upotrebiti. U suštini, pretraživač je podešen da prihvata kolačiće, odbije kolačiće ili okruženja koja ne potiču iz oblasti napisanoj u traci za adresu.

Za sve dodatne informacije i ovlašćenja obratite se na:

Relax International d.o.o.
Bul. Mihajla Pupina 10 A / lok. 19
11070 Novi Beograd
Telefon: 011 3018 606
URL: www.relax.rs;
E-pošta: info@relax.rs
users-online: | data-refresh: